Spring naar inhoud

Instrumenten voor gevluchte Oekraïense musici

Toegevoegd op: 10 juli 2022

Muziekinstrumenten (schenking of bruikleen) voor ambitieuze amateurs, muziekstudenten en professionals die hier geen instrument meer hebben

Het Nationaal Instrumentenfonds (NMF) zamelt op dit moment instrumenten in voor vluchtelingen, die tijdelijk in Nederland zijn. Het gaat veelal om schenkingen, soms ook om bruikleen. Ook zijn er studieplekken aangeboden voor pianisten. 
Het initiatief voor deze actie komt van pianiste Anna Fedorova en wordt ondersteund door het televisieprogramma Podium Witteman en Radio 4.
Het NMF is van huis uit een organisatie voor topinstrumenten ten behoeve van topmusici, maar voor deze actie ligt de lat wat lager. We gaan niet met speelgoedinstrumenten aan de slag, wel met goede, bruikbare instrumenten voor beroepsmusici en muziekstudenten, maar ook voor ambitieuze amateurs of muziekschoolleerlingen. Ook vluchtelingen uit deze laatste groep hebben vaak hun instrument niet kunnen meenemen. Hun muziekhobby kan van pas komen om ervaringen te verwerken en elkaar op te zoeken om samen te spelen.
De enige voorwaarden: er moet sprake zijn  van een serieuze muziekambitie en de gebruiker moet in een min of meer stabiele situatie leven, zodat het instrument goed gebruikt en veilig opgeborgen kan worden.
Contact

Login om verder te gaan
refresh

Cancel